Program

(Med reservation för smärre ändringar.)


9.30 Dörrarna öppnas

Kom i tid så vi kan börja i tid!


10.00 Lärdomar från romerska imperiet - Hans Palmstierna

I alla tider har människor trott sig leva på den mänskliga civilisationens höjdpunkt och i ett samhällsskick som aldrig kommer förgås. Samma hybris råder idag i demokratins tidevarv. Det är nyttigt att studera historien för att få ett nyktert perspektiv på samtiden. Inget är konstant. Romarriket passerade. De brittiska och franska imperierna likaså. Alla civilisationer och statsskick kommer och går, och skedena följer liknande mönster. Västerlandet och Sverige är inga undantag utan går igenom samma stadier. Även den romerska välfärdsstaten som härskade under imperiets slutskede åtföljdes av höga skatter, utarmande inflation och ett krigande på kredit. Hur ser civilisationers levnadscykel ut? Vad driver förloppet? I vilket stadium befinner vi oss just nu?

Hans Palmstierna är konsult till vardags och frihetsförespråkare övrig tid. Han skriver om ekonomi och samhälle ur ett pedagogiskt och frihetligt perspektiv på savecapitalism.wordpress.com och mises.se.


11.00 Är bankerna skyldiga?

Fler och fler börjar fundera på vad bankerna egentligen sysslar med efter klockan tre. Allt fler börjar också misstänka att de på något sätt är inblandade i Den Ständiga FinanskrisenTM. Är krisen verkligen bankernas fel, eller är de bara vanliga företag som strävar efter att göra vinst inom ramen för sina möjligheter, precis som vilka företag som helst? De senaste åren har det sköljt en störtflod av bankregleringar över finanssektorn för att göra banksystemen stabilare, främst från EU-håll. Märkligt nog tycks detta sammanfalla med ett allt skakigare banksystem. Vad kan vi vänta oss nu när regelfloden accelererar ytterligare?


11.45 Paus


12.00 Senaste nytt från genusforskningen - Tanja Bergkvist

Den politiska korrekthetens paradgren fortsätter att att göra landvinningar. Den sprider sin ideologi utifrån akademierna, via maktens korridorer och medierna, till skolor, företag, föreningsliv, och till och med familjer. Ingen som befinner sig inom rikets gränser går säker för dess tentakler. Medan Norge strypt näringstillförseln till den norska genusindustrin fortsätter svenska politiker med oförtruten styrka investera folkets skattepengar i genusvetenskap med hoppet att om vi bara får lite mer genus i samhället kommer snart skutan vara på rätt köl igen. Är förhoppningen välgrundad?

Tanja Bergkvist är Fil. Dr. i matematik och bloggar om "genusvansinne och fördumingsindustri" på Tanja Bergkvists blog


13.00 Lunch

Lunch serveras på plats för dem som beställt lunch i samband med anmälan. I lunchpriset ingår även kaffe efter maten och i pauserna. Om du har allergier, är vegetarian eller liknande meddela med ett mail till anmalan@freedomfest.se.


14.00 Hemundervisning i Sverige - Jonas Himmelstrand

I någon mening är skolplikt och förbud mot hemundervisning en sofistikerad form av förtryck. Antagligen är det därför alla deklarationer om mänskliga rättigheter framhåller detta som en viktig rättighet för alla familjer. Rent praktiskt finns ännu ganska goda möjligheter för den som vill att gå sin egen väg i livet, men när han får barn dyker han upp på radarn, ty barnen måste skolas enligt av myndigheterna fastställd läroplan helt oavsett föräldrarnas egen filosofiska åskådning. Mycket händer dock i hemskolningsrörelsen och för tredje året i rad får vi höra en av världens främsta experter rapportera om den spännande utvecklingen. Finns det hopp för hemskolning i Sverige?

Jonas Himmelstrand är ordförande i Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige (ROHUS) men har flyttat med sin familj till Åland för att kunna hemundervisa sina barn.


15.00 Slöseriombudsmannen - Martin Borgs

Sverige ligger i toppen av skattetrycksligan. Trots detta hörs rop om att skatterna måste höjas ytterligare för att "rädda välfärden". Men borde inte pengarna kunna räcka betydligt längre? Och till och med finnas utrymme att sänka skatterna, då många andra länder bevisligen klarar att tillhandahålla bättre service till ett lägre skattetryck? Bara genom att skära bort den korruption som florerar bland svenska politiker, och genom sluta finansiera alla de särintressen som svenska myndigheter idag stöder med skattemedel borde man kunna komma långt. Kan man motarbeta slöseriet utan att tappa modet?

Martin Borgs, alias Slöseriombudsmannen, samlar på tragikomiska politiska slöserier och visar upp dem på Slöserimuséet.


16.00 Paus

Ta en fika och ventilera. Träffa likasinnade och oliksinnade.


16.30 Varför är konsten så konstig?

Vid förra årets FreedomFest diskuterades vetenskapens utveckling under 1900-talet. I år har turen kommit till konsten. Nuförtiden tycks det mesta kvalificera som konst, om det bara väcker avsmak och retar upp folk. Å andra sidan tycks det inte finnas något som retar upp moderna konstnärer mer än sådant som konstnärer förr ägnade sig åt, till exempel vackra avbildningar av människor och natur. Trots att moderna konstverk ofta skaver mot våra sinnen istället för glädja dem betalar köpare obegripliga summor för dem. Är konstnärers skönhetsideal mer utvecklade än vanligt folks, eller är det hela ett spel för gallerierna och en låtsaslek där ingen vill erkänna att han inget begriper?


17.30 Bortom demokrati - Frank Karsten

En vanlig myt är att demokrati innebär frihet. Detta trots att majoritetsbeslut definitionsmässigt innebär minoritetsförtryck. Representativ demokrati möjliggör dessutom majoritetsförtryck. Till skillnad från vad de flesta i vår samtid tror så har många av världens främsta tänkare uttryckt skepsis för demokratiska styrelseskick och kallat det pöbelvälde. Bland annat insåg Vilhelm Moberg att de med tiden utvecklas till just den typ av "demokratur" man kan säga att vi nu lever i. Finns det verkligen inte något bättre än det så kallade "minst dåliga styrelseskicket"?

Frank Karsten kommer från Nederländerna och har nyligen gett ut en kort och koncis bok med titeln Bortom demokrati. I boken diskuterar han de vanligaste demokratiska myterna och presenterar i slutet en samhällsordning han menar är bättre än det vi har idag.


18.30 Slut

Utgång till middag på lämplig restaurang för de som önskar. Ingen föranmälan.