Posted on

Politiska ideologier

En ideologi är ett perspektiv som används för att betrakta världen. Dessa perspektiv leder vanligtvis till olika idéer om hur man ska forma samhället och när dessa idéer används som inspiration för att styra ett land, får de en politisk effekt.

Konservatism

Konservatism innebär en tro på att förändringar ska ske långsamt med beaktande av traditionella värden. Exakt vad dessa traditionella värden är varierar från land till land (då olika länder har olika historia), men några vanliga konservativa värderingar är ett fokus på kärnfamiljen, samt att tolka religiösa skrifter på samma sätt som man gjorde förr.

Socialism

Socialism är en mot-ideologi till kapitalismen som utformades under 1800-talet av tysken Karl Marx. Perspektivet säger att historien och makten drivs av materiella värden och att det finns en problematisk obalans i vilka som producerar värdena och vilka som äger dem. Lösningen enligt Marx är att de som producerar värde (arbetarna) också ska äga produktionen.

Kommunism

Kommunism är en fortsättning av socialism som också formulerades av Marx. Slutmålet med kommunism är ett samhälle där alla resurser delas lika mellan människor och där staten därför inte behövs. För att nå det slutmålet ska staten tillfälligt ta över kontrollen av produktionen för att sköta omfördelningen. Den övergångsprocessen från en total auktoritär regim till inget styre alls har hittills aldrig lyckats.

Liberalism

Liberalismens utgångspunkt är att människan mår bäst när den är så fri och har så många valmöjligheter som möjligt. Några idéer som kommit ut av liberalismen är de mänskliga rättigheterna, samt idén om att frihet tar slut när den inskränker på någon annans frihet. Då det finns väldigt många olika friheter som kan prioriteras, finns det också många olika inriktningar av den Liberala ideologin.

Liberalism-Libertarianism

Libertarianismen är den ursprungliga formen av liberalism och kallas också för klassisk liberalism. Grundbulten är idén att individer ska leva utan influens från andra, därför att det endast är då de kan fatta sina egna fria beslut. För att individer ska få så mycket valmöjligheter som möjligt konkurrerar företagen om den fria individens intresse. Staten ska blanda sig i så lite som möjligt och ha så få regleringar det bara går eftersom alla dessa begränsar individens valmöjligheter och friheter.

Liberalism-Socialdemokrati

Socialdemokrati är en form av liberalism som hämtar tydliga inspirationer från Marx och socialismens fokus på arbetarna. Resultatet är en kompromiss där fabriksägarna fortfarande styr företagen, men staten går in och reglerar dem för att ge arbetarna mer rättigheter. Socialdemokratin är också för ett skyddsnät som gör att även mindre lyckligt lottade individer kan ta del av sin frihet, samtidigt som man då reglerar de rikas frihet genom högre skatter.

Fascism

Fascism är ett krångligt begrepp som ofta används alltför godtyckligt. Men en lättbegriplig gemensam grund för fascismen är en prioritering av nationalstaten före individen. Fascismen är skadlig eftersom den bortprioriterar människors välmående för att bygga en helhet som i sin tur består av dessa individer. Nationalsocialismen (nazismen) lägger samma betoning på nationalstaten och är därmed också fascistisk. Men ideologin lägger till att olika typer av människor har olika ställning i den biologiska hierarkin, vilket är bevisat vetenskapligt inkorrekt.