Posted on

FN – Förenta nationerna

FN är det närmaste man lyckats komma ett system som reglerar länders agerande mot varandra. FN:s regleringar sker i grova drag på tre olika grunder:

1. Principen om de mänskliga rättigheterna.

2. Tidigare överenskommelser.

3. Möjlighet till diskussion för att skapa nya kompromisser och lösningar.

(Majoriteten av) FN ses bäst som ett forum för dialog, där alla världens länder har möjlighet att samtala med varandra (en representant/land). Det förmodligen största som kommer ut från FN finns inte nerskrivet på papper utan kommer av att länder själva får möjlighet att verbalt lösa konflikter sinsemellan. Om länderna inte skulle komma överens har FN en egen internationell domstol som kan avgöra dispyter mellan länderna. Besluten baseras på internationell lag som i sin tur skapats av tidigare överenskommelser mellan länderna.

FN har flera dotterorganisationer som verkar på plats i olika länder. Inom frågor som handlar om att förbättra människors levnadsstandard (ex. bekämpa fattigdom och vaccinera barn) finns det inte så mycket skiljaktigheter mellan länderna, därför har FN kunnat göra väldigt mycket inom dessa områden. De har också kunnat göra mycket för att stärka kvinnors rättigheter. När det gäller att stoppa krig och konflikter har FN:s agerande inte varit fullt lika effektiva. Men man ska komma ihåg att flera av dessa konflikter stoppats i diskussioner utanför statistiken.