Posted on

EU – Europeiska Unionen

EU har en liberal målbild av ett Europa där människor, varor, tjänster och pengar kan röra sig fritt. Med i EU:s ursprungliga koncept finns en idé om att minska risken för krig och konflikter genom handelssamarbeten som gör länderna ekonomiskt beroende av varandra.

EU består av parlamentariker som väljs direkt genom EU-val, samt ministrar som väljs av ländernas regering. Flera av de beslut som dessa fattar är bindande och måste följas av EU-länderna för att de ska få stanna kvar i unionen. De här skapar EU:s kanske största problematik då besluten tas på en bred generell nivå, vilket gör att de riskerar bli dåligt anpassade för enskilda länder och deras ännu mindre beståndsdelar.p>

Alla medlemmar i EU (samt ett par länder med nära EU-samarbeten) betalar en medlemsavgift till EU. Dessa pengar används sedan på olika initiativ som framför allt fokuserar på de EU-länder med mindre ekonomiska resurser, så att det sker en omfördelning från EU:s rikare till EU:s fattigare länder. Det de rika länderna får ut av medlemskapet är en ökad ekonomisk tillväxt och betydligt starkare handelsställning än om länderna hade agerat på egen hand. En annan fördel är att forskare från olika länder kan samlas för vetenskapliga projekt, vilket gjort Europa till en internationell ledare inom flera vetenskapliga discipliner.