Posted on

Sveriges politiska partier

Sverige är ett land med en stark socialdemokratisk grund. Inget parti i Sverige kan betraktas som mer än milt internationellt nyliberalt (en modern form av klassisk liberalism) då de fortfarande vill behålla det skyddsnät som skapades under folkhemmet (Socialdemokraternas storhetstid).

Sverigedemokraterna

Sveriges enda verkligt konservativa parti. Det nya som Sverigedemokraterna är mest kritiska till är de delar av globaliseringen som tar bort den nationella samhörighetskänsla de anser fanns i Sverige under folkhemmet. Sverigedemokraterna är exempelvis inte alls kritiska till handel eller stora företag, men tycker inte om att Sverige förändras utefter värderingar från andra kulturer och avskyr EU:s begränsande roll för Sveriges lagstiftning.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill bedriva en konservativ familjepolitik i en ny modern (liberal) tappning.

Moderaterna

Moderaterna är Sveriges största nyliberala parti. Partiet är för den konservativa principen av långsamma förändringar, men vill inte ha tillbaka värderingar som redan gått förlorade.

Liberalerna

Liberalerna är ett nyliberalt parti med positiv syn på förändring. De är det parti i riksdagen som är mest för EU och samarbeten i Europa.

Centerpartiet

Ett nyliberalt lokalt part som framförallt vill stötta mindre företag och lokala producenter.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna är precis som namnet antyder ett socialdemokratiskt parti, d.v.s. ett liberalt parti som lutar åt socialismen/vänster när de väljer vilka friheter de prioriterar. Socialdemokraterna var från början arbetarnas parti men beskrivs idag bättre som ett parti som försöker väga mellan företagen och arbetarnas intresse.

Vänsterpartiet

Den politik Vänsterpartiet bedriver är nästan uteslutande socialdemokratisk. Även om de gillar när företag går längre ut på vänsterkanten, så är deras politik baserad på att reducera exploateringen i det kapitalistiska systemet, inte på att ta bort systemet.

Miljöpartiet

Är kritiska mot kapitalismen utifrån dess effekt på miljön. Ekonomiskt är partiet något till vänster om Socialdemokraterna.