Posted on

Sveriges politiska system

De två centrala styrelseorganen i Sverige är riksdagen och regeringen. Dessa bestämmer inom ramverket för EU:s regler vilken politik som ska bedrivas i Sverige. I riksdagen sitter representanter från alla partier med minst 4% i riksdagsvalet. Antalet representanter partierna får är proportionerlig med partiernas senaste valresultat. Riksdagens huvudsakliga uppgift är att rösta igenom vilka lagar och lagändringar som ska genomföras I hela landet.

Regeringen är de som lägger fram majoriteten av förslagen (propositioner) till riksdagen. Under den allmänna motionstiden (ungefär 1 månad/år) får riksdagsledamöter också lägga fram egna förslag, i övrigt får de endast lägga fram motförslag till regeringens.

Regeringens ledare är statsministern, som röstas fram av riksdagen. Statsministern utser sedan ministrar som har till uppgift att ansvara över olika samhällspolitiska frågor. Varje minister är ledare för ett departement med ett hundratal personer som har till uppgift att utreda frågor inom sitt område och ta fram så faktabaserade förslag som möjligt. Majoriteten av personerna inom departementen är politiskt obundna, endast ett fåtal utses av regeringen.

Regeringen och riksdagen lägger och röstar fram de landsomfattande besluten, men en stor del av landets politik bedrivs i Sveriges kommuner (dock inte Sveriges landsting). De är 290 till antalet och de mest befolkade består av våra städer. Nästan alla beslut som inte rör lagändringar fattas av kommunerna.