Politikens fundament

Internationella institutionerInternationella institutioner Politik i SverigePolitik i Sverige Politiska ideologier En ideologi är ett perspektiv som används för att betrakta

Läs mer»

Politiska ideologier

En ideologi är ett perspektiv som används för att betrakta världen. Dessa perspektiv leder vanligtvis till olika idéer om hur man ska forma samhället

Läs mer»

Politik och makt

Modern politik ses bäst som en konsekvens av rättsstaten, vilket i sin tur är en följd av människors mer våldsamma beteenden. Utan regler, restriktion

Läs mer»

Geopolitik

Som förra rubriken var inne på går det inte att få bort människors våld och tyranni, det går endast att skjuta upp det i systemet. Till slut kommer ma

Läs mer»

FN – Förenta nationerna

FN är det närmaste man lyckats komma ett system som reglerar länders agerande mot varandra. FN:s regleringar sker i grova drag på tre olika grunder:
1

Läs mer»

EU – Europeiska Unionen

EU har en liberal målbild av ett Europa där människor, varor, tjänster och pengar kan röra sig fritt. Med i EU:s ursprungliga koncept finns en idé om

Läs mer»

Galleri

Du är välkommen att skriva in din åsikt eller dina synpunkter i formuläret här nedanför.