Frihet och kultur!


FreedomFest Stockholm för femte året

Tid: Lördagen 27 augusti 2016 klockan 9.30 - 18.30

Plats: Aulan i Östra Reals gymnasieskola

T-bana: Karlaplan


Nyhet! Ingen föranmälan till själva FreedomFest...

I år slår vi ett slag för kontantsamhället — också en form av frihet.

Vi tar därför INGA föranmälningar till evenemanget och inga inbetalningar via banksystemet.

Deltagarna uppmuntras att ge arrangör Klaus Bernpaintner en personlig gåva om 300 kronor kontant i dörren.


... men däremot till frihetslunchen, senast den 20 augusti!

Om du vill delta i frihetslunch på skolan (bekvämt, rekommenderas) skickar du ett mail till lunch@freedomfest.se så kommer du få instruktioner om betalning när vi har organiserat färdigt det hela.

Lunchen kostar 100 kronor jämt.

Skriv i mailet om det är något du inte tål.


Fika och snask

Varje föredrag är 45 minuter långt inklusive frågestund. De åtföljs av 15 minuters rast. Som vanligt kommer det finnas onyttigheter att köpa i pauserna och den som är intresserad av det bör ta med kontanta pengar för detta.


Efterfest

I vanlig ordning blir det frihetlig efterfest. Som planen ser ut nu kommer vi helt enkelt vandra iväg till en lämplig restaurang efter evenemanget.


Frågor?

Maila klaus.bernpaintner@freedomfest.se.


Program

"Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring" skaldade biskop Thomas Simonsson i Strängnäs redan på 1400-talet. Sedan dess, och ännu tidigare, har Sveriges folk sökt denna frihet. Men frihet får man aldrig gratis, man måste skapa den, och etablera en frihetlig kultur. Detta är den röda tråden i årets FreedomFest.

10:00. Martin Jacobsson: I fablernas land

Kännetecknande för politisk makt tycks vara att den saknar humor. När undersåtarna skrattar åt kejsaren kan de hända att de inser att han faktiskt är naken. Makten trivs i ett samhälle utan humor; friheten spirar i en kultur med humor.

Martin Jacobsson driver Fablernas land för att driva med svensk politik. På kort tid har han blivit en av de mest populära satirtecknarna i Sverige. Han är synnerligen produktiv och har illustrerat texter över hela spektrat från mises.se till Svenska Dagbladet.

11:00. Caroline King: Frihetlig familjekultur och entreprenörskap

Familjen King lämnade Sverige för snart två år sedan eftersom de inte tyckte att staten hade rätt att indoktrinera barnen via skoltvång. Caroline King berättar om sin syn av äganderätt av barn och om att följa NAP genom unschooling. Hon berättar hur de vände situationen till sin fördel och blev digitala nomader.

Caroline King är förälder och egenföretagare. Hon driver webshopparna Hamaca.se, Mypashmina.se, Mattor-online.se samt bloggen www.denandraresan.com men är mest upptagen med att vara just förälder.

12:00. Patrick Sellman: Att odla sin frihet

Ordet kultur kommer av cultura, att bruka mark. Mycket välstånd har skapats med det moderna, effektiva jordbruket. Men det har också skapat ett beroende av ett emellanåt skört ekonomiskt system. Ett sätt att öka sin frihet är att producera sin egen mat i någon grad. Hur börjar man? Hur självförsörjande kan man bli? Är det värt besväret?

Patrick Sellman är i hög grad självförsörjande på sitt eget småbruk. Han är en upptagen kursledare i det fascinerande ämnet biodling. Han driver bloggen småbruk.se.


12:45. Lunch

Kräver föranmälan till lunch@freedomfest.se

13:30. Pontus Lindblom: Bitcoin, en frihetlig revolution

Det finns ingen innovation i världen som har större potential att öka mänsklig frihet än Bitcoin. Världens första decentraliserade digitala valuta möjliggör lagring av värde och värdeöverföringar som varken kan beskattas, regleras eller censureras, vilket utmanar staters makt över människor. Tekniken möjliggör dessutom helt nya former av lagring av information och decentraliserade organisationsformer.

Pontus Lindblom är en disputerad forskare som ägnat de senaste fem åren till att studera Bitcoin och är medförfattare till Sveriges första rapport om Bitcoin som lanseras i höst. Han är även upphovsman till hemsidan startusingbitcoin.com och reser runt i världen för att träffa libertarianer och Bitcoin-entusiaster tillsammans med sin fästmö Ulrika som driver den frihetliga resebloggen Ankor på vift.

14:30. Läkare utan vänster

Det som sköts i offentlig regi tenderar att med tiden bli dyrt, dåligt, storskaligt och inhumant. Den offentliga sjukvården är ett lysande exempel på detta. Tvärtom vad vi får lära oss i skolan och medier utvecklas en kultur av kvalité och medmänsklighet fram i småskaliga miljöer där vinst är nära kopplat till resultat.

Bloggaren Läkare utan vänster är något så ovanligt som en läkare med förståelse för ekonomiska principer och vikten av korrekta incitament. Han bloggar om sjukvård ur ett frihetligt perspektiv.

15:30. Martin Eriksson: Frihetliga nyheter med bubb.la

De skattesubventionerade och statligt licensierade medierna tenderar att befästa en världsbild som är ogynnsam för frihetens sak. Men det finns efterfrågan på frihetlig nyhetsrapportering. Webbtjänsten bubb.la och Radio bubb.la har varit banbrytande i att tillfredsställa och utveckla denna efterfrågan. Nu står man i startgroparna till att ta det svenska framgångskonceptet till en internationell publik.

Martin Eriksson är grundare av bubb.la och kan höras på podcasten radio bubb.la.

16:30. Joakim Fagerström: Realistisk libertarianism

Ett grundläggande begrepp inom frihetlig filosofi är icke-aggressionsprincipen (NAP). Enligt denna har ingen människa rätt att utöva oprovocerat våld mot en annan, eller kräva skatt under hot om våld. Men vill man bygga ett fritt samhälle med riktiga människor visar det sig att NAP visserligen är nödvändigt, men inte tillräckligt. Ett samhälle behöver också något som sammanhåller — en kultur.

Joakim Fagerström är entreprenör och ordförande i den fristående svenska avdelningen av Ludwig von Mises Institutet. På organisationens webbsida www.mises.se publiceras kontinuerligt artiklar, kommentarer och översättningar på temat frihet och österrikisk ekonomi.

17:30. Patrik Engellau: Det välfärdsindustriella komplexet

Sverige styrs av en politiskt förankrad omhändertagandeindustri, vars ledande aktörer är sådana som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan och vars verksamhet ideologiskt backas upp av det politiskt korrekta tänkande enligt vilket det är synd om praktiskt taget alla människor utom de skötsamma medelklassare som betalar för ruljangsen och som skälls för strukturella förtryckare i syfte att de ska skämmas och fortsätta betala utan knot.

Patrik Engellau startade tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden för lite mer än 25 år sedan. Där tänktes tankar som sedan faktiskt blev politik, kanske inte på grund av Den Nya Välfärden, utan för att de låg i tiden. Idag är han mer förvirrad och tycker sig behöva en ny förståelse för vad som sker och borde ske i samhället. Patrik skriver på Det goda samhället.