All offentlig makt går ut över folket!


FreedomFest Stockholm för fjärde året

Tid: Lördagen 23 maj 2015 klockan 9.30 - 18.30

Parkering: På skolgården (15kr/h eller 60kr/dygn - OBS NYTT)
T-bana: Karlaplan


Anmälan - Det finns platser kvar!

Betala med Swish till telefonnummer +46 73 142 95 63
  1. Välj det belopp som gäller för din anmälan så ser vi om du ska ha lunch
  2. Skriv in i meddelandet namn på den/de personer som betalningen avser
  3. Vill du ha bekräftelse så bifoga emailadress (bekräftelse mailas inom ett dygn)
  4. Vill du ha lunch och är allergisk så skriv vad du är allergisk mot
Pris:
Föranmälan med lunch: 400 kr -- senast 19 maj!
Föranmälan utan lunch: 300 kr -- senast 22 maj
Ingen föranmälan, ingen lunch: 350 kr kontant vid dörren -- den 23 maj

Vi föredrar betalning via swish, men om du hellre vill betala med vanlig banköverföring, eller i guld (1,2 gram), silver (90 gram) eller BTC (0.22 just nu) kontakta oss via mail så ordnar vi det.


Program

 Tid  Rubrik  Vem
 9.30  Dörrarna öppnas  
 10.00  Från odalbonde till kontrollobjekt  Martin Moraeus
 11.00  Gammelmedier och nya medier  Chang Frick - nyheteridag.se
 12.00  Hur finansreglementen orsakar finansiella kriser  Stellan Abrahamsson, bankkonsult
 13.00  Lunch  På plats eller på egen hand
 14.00  Nationalstat och maktkoncentration sedan Gustav Vasa  Joakim Fagerström - www.mises.se
 15.00  Det gröna hotet mot vår frihet  Lars Bern - antropocene.se
 16.30  Debatt: Monarki eller demokratisk republik, vilket ger mest frihet?  Henrik Arnstad möter Björn Johannessen
 17.30  Massövervakning och det fria tänkandet  Jon Karlung - Bahnhof Internet
 19.00  Utgång och middag på Foodlab Stockholm på Artillerigatan. The Italian Cousins ordnar maten. 200 kr per person, betalas i dörren.  Alla som vill, dock begränsat med plats så prio ges åt dem som först anmäler sig på middagens facebook-event; där finns även menyn.


Talare

10.00 Från odalbonde till kontrollobjekt - Martin Moraeus

Den helt fria och självägande bonden har kanske aldrig funnits. Men ändå tjänar odalbonden som förebild och modell för äganderätt och självbestämmande. Hur är bondens ställning idag och hur långt från odalbonden är dagens bönder.

Martin Moraeus är lantbrukare i Orsa, civilingenjör i matematisk fysik, ordförande i LRF Dalarna samt engagerad i en del styrelseuppdrag. Han har ett stort intresse för äganderätt och nationalekonomi.

11.00 Gammelmedier och nya medier - Chang Frick

"Gammelmedia", "lydmedia", "statsmedia" är några vanligt förekommande tillmälen på de etablerade och subventionerade nyhetsförmedlarna. Tack vare internet har centraliseringen av medial makt brutits. Inträdesbarriärerna för nyhetsförmedling är i princip borta. För att lyckas krävs numera bara att man producerar material som läsarna värdesätter - vilket är nog så svårt.

Chang Frick är journalist på nättidningen www.nyheteridag.se

12.00 Finansreglementen och ekonomiska kriser - Stellan Abrahamsson

Bank- och finansbranschen översköljs av ständigt nya byråkratiska reglementen för att stödja finansiell stabilitet. Men i själva verket är det överregleringen som skapar instabilitet. De verkar konkurrenshämmande, vilket undanröjer den mångfald och småskalighet som är nödvändig för verkligt stabila system. Resultatet är en handfull storbanker med särskilda priviliegier, ständigt på randen till nästa finanskris.

Stellan Abrahamsson är entreprenör och konsult inom finansiell risk för banker, finansiella institutioner och myndigheter.

14.00 Nationalstat och maktkoncentration sedan Gustav Vasa - Joakim Fagerström

Nationalstaternas uppkomst är resultatet av centralisering av politisk makt. Oftast i strid med folkviljan. Gustav Vasa brukar tillskrivas äran av att ha skapat nationalstaten Sverige. Nils Dacke och andra frihetligt sinnade gjorde tappert motstånd och fick betala ett högt pris.Politisk maktkoncentration har i alla tider varit ett hot mot den personliga friheten och i långa loppet även mot civilisationen själv

Joakim Fagerström är entreprenör och ordförande i den fristående svenska avdelningen av Ludwig von Mises Institutet. På organisationens webbsida www.mises.se publiceras kontinuerligt artiklar, kommentarer, översättningar och en podcast på temat frihet och österrikisk ekonomi.

15.00 Det gröna hotet mot vår frihet - Lars Bern

Ska man tro den offentliga retoriken står jorden ständigt på randen till fullskalig miljökatastrof. Den typen av retorik är ett effektiv redskap för att utöka politisk makt på bekostnad av vår personliga frihet.

Lars Bern är författare, disputerad från Chalmers och ledamot i IVA. Tidigare bl.a. VD för AB ÅF, Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL och Incentive AB. Ordförande i Naturliga Stegets Miljöinstitut. V. ordf i Cancerfonden. Ordf och ledamot av ett stort antal företag. Skrivit två romaner och åtta böcker om företagande och miljö. Senast: Varför försvinner våra kronjuveler? (Ekerlid 2014).

16.30 DEBATT: Henrik Arnstad möter Björn Johannessen

Är monarki eller demokratisk republik den bästa garanten för frihet?

Frihetsvänner har olika tankar om hur man bäst främjar och skyddar den personliga friheten från överheten. I denna debatt ställs två ytterligheter mot varandra: monarki mot demokratisk republik. Lyssna och se om någon av debattanterna kan övertyga dig.
Björn Johannessen,
företagare och rojalist
Henrik Arnstad,
vetenskapsjournalist och republikan

17.30 Massövervakning och det fria tänkandet - Jon Karlung

Massövervakningen accelererar. I en nära framtid kan även det fria tänkandet vara allvarligt hotat. Men inte bara stater vill skaffa sig monopol på medborgarnas tankevärld, utan även de globala IT-jättarna med deras strikta regler för användning och innehåll. Hur samverkar dessa krafter och vad kan vi göra innan allt är för sent?

Jon Karlung, entreprenör och vd för internetoperatören Bahnhof, har länge varit profilerad i frågor om frihet på internet.