Freedomfest 2017

Det kommer bli great. Den bästa frihetsfesten med de intressantaste talarna och smartaste deltagarna. Ingen har en bättre frihetsfest!

Freedomfest 2016I år träffas vi lördagen den 13 maj, återigen klockan 9.30 till 18.30 på Östra reals gymnasieskola.
Fika finns att köpa i pauserna.
Traditionsenlig utgång till restaurang efteråt.

Välkommen!
Klaus Bernpaintner